We design better spaces to work

Monityötilat yleistyvät

Monityötila sisältää erilaisia paikkoja eri työtehtäviä varten, kuten rauhallisia työtiloja yksilötyöhön, vetäytymistiloja puheluille, projektihuoneita intensiiviseen yhteistyöhön ja kohtaamispaikkoja keskusteluille ja tauoille. Tarvittavat tilatyypit ja niiden määrä riippuu yrityksen tavoitteista, koosta ja toimialasta.

Kuva: Esimerkki monityötilasta

Monityötila antaa työntekijälle vapauden valita kutakin tehtävää parhaiten tukevan työskentelytilan. Työskentelypaikan sujuva vaihtaminen edellyttää, että sähköiset työvälineet ja järjestelmät ovat kunnossa.

Toimiston käyttöönotto edellyttää usein totuttujen toimintatapojen kehittämistä. Mahdollisimman paperiton toimintatapa edesauttaa eri tilojen joustavaa käyttöä. Lisäksi pitää laatia ainakin toimistoetiketti eli ns. pelisäännöt tilojen käytöstä.

Lue alla olevista linkeistä asiakkaidemme kokemuksista monityötilaan siirtymisestä:

Tutustu lisäksi Työterveyslaitoksen monitilatoimiston suunnitteluohjeeseen: Monitilatoimisto - Ohjeita käyttöön ja suunnitteluun

Tässä hyvä animaatio siitä miksi monet organisaatiot siirtyvät monityötilaan:

 

Katso myös esittelyvideo Senaatti-kiinteistöille suunnittelemastamme monitilatoimistosta:

 

Lähetä yhteydenottopyyntö ja kerromme mielellämme lisää monitilatoimistosta ja miten se voi palvella yritystäsi!