We design better spaces to work

Monitilatoimisto

Monitilatoimisto sisältää erilaisia paikkoja eri työtehtäviä varten, kuten rauhallisia työtiloja yksilötyöhön, vetäytymistiloja puheluille, projektihuoneita intensiiviseen yhteistyöhön ja kohtaamispaikkoja keskusteluille ja tauoille. Tarvittavat tilatyypit ja niiden määrä riippuu yrityksen tavoitteista, koosta ja toimialasta.

Monitilatoimisto antaa työntekijälle vapauden valita kutakin tehtävää parhaiten tukevan tilan. Työskentelypaikan sujuva vaihtaminen edellyttää että sähköiset työvälineet ja järjestelmät ovat kunnossa.

Jotta monitilatoimisto on mahdollista ottaa käyttöön, tulee totuttuja toimintatapoja usein kehittää. Mahdollisimman paperiton toimintatapa edesauttaa eri tilojen joustavaa käyttöä. Lisäksi pitää laatia ainakin toimistoetiketti eli ns. pelisäännöt tilojen käytöstä.

Esimerkit ja referenssit: monitilatoimisto
Katso esimerkkejä monitilatoimistoista täältä.