We design better spaces to work

Caruna

Carunan pääkonttorin tilahaku, työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu

Caruna halusi irtautua entisestä emoyhtiöstä Fortumista ja luoda oman identiteettinsä. Samalla haluttiin luoda uudenlaista työkulttuuria ja johtamista. Uusi työympäristö oli tähän loistava alusta. Arvioimme yhdessä carunalaisten kanssa, minkälainen työympäristö loisi parhaimmat edellytykset tulevalle toiminnalle. Johdon työpajoissa asetettiin kaksi tavoitetta: kehittää yksiköiden välistä yhteistyötä ja luoda hyvinvointia ja viihtyisyyttä ilmentävä toimisto uuden brändi-ilmeen mukaisesti. Leppävaaran kiinteistö Xeroxin tiloissa täytti sekä toiminalliset että brändiin liittyvät vaatimukset.

Talo oli kuitenkin jo parhaat päivänsä nähnyt eikä edustanut sitä tavoiteltua hyvää energiaa, jota haluttiin jakaa omille työntekijöille ja yhteistyökumppaneille. Suunnittelimme yhdessä valitun arkkitehdin ja carunalaisten kanssa modernin toimitalon, joka on tyylikäs, mutta koreilematon, kuvastaen asiakkaan haluamaa tunnelmaa ja toiminnallisuutta. Tila on avara ja laajapohjainen, mikä mahdollistaa luontaisen kohtaamisen eri tiloissa. Hieno talo on saanut arvoisensa lisäelämän!