We design better spaces to work

Finnair HOTT

Finnairin työympäristökehittäminen, laaja muutoksen tuki ja sisustussuunnittelu (House of Travel and Transportation)

Finnair uudisti toimintaansa ja keinoksi kulttuuriseen uudistumiseen nähtiin työympäristökehittäminen. Hankkeelle asetetut tavoitteet kiteytyivät kahteen pääteemaan: tilankäytön tehostamiseen ja kustannussäästöihin sekä kilpailukyvyn säilyttämiseen toimintakulttuurisen uudistumisen kautta. Workspacen asiantuntijoiden johdolla luotiin kokonaiskonsepti, jonka keskeisiksi elementeiksi tuli tarpeita vastaava vyöhykkeistys, eri työprofiileille luodut erilaiset monitilaratkaisut sekä vetovoimaiset ja oikein sijoitetut yhteistyötilat.

Entistä tehokkaampaa yhteistyötä on tuettu eri toimintojen muuttamisella samaan osoitteeseen, yhteystarvekartoitukseen perustuvalla sijoittumissuunnittelulla ja kehittämällä yhteistyötä tukevia työympäristöratkaisuja. Muuton jälkeisellä muutostuella haluttiin varmistaa, että uudessa työympäristössä työskentely sujuisi hyvin. Tilantarve väheni muuton jälkeen kolmannekseen entisestä, minkä myötä saatiin aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. Samalla tilojen laatutaso nousi ja viihtyvyys parani merkittävästi. Voit lukea lisää projektista täältä.