We design better spaces to work

Finnair Crew Lounge

Finnair Crew Loungen sisustussuunnittelu

Finnair halusi uudistaa lennonvalmistelutilansa kasvavaa henkilöstöä ja tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Lentävälle henkilöstölle haluttiin ajanmukaiset, raikkaat ja kodikkaat tilat, mistä on hyvä lähteä maailmalle ja valmistautua lennoille.

Lennonvalmistelun toimintoja tarkastelemalla toimintaa kiteytettiin, tilanjakoa selkeytettiin ja tiloihin toteutettiin HOTT (House Of Travel and Transportation) -projektissa luotua Finnair-ilmettä. Lennonvalmistelutilojen äärimmäisen kovassa kulutuksessa olevien materiaalien ja ratkaisujen käytännöllisyys korostuu ja oikeita materiaaleja haettiin testaamalla. Olennaista oli myös briefing-huoneiden digitalisoinnin, tiloissa järjestettävän turvallisuuskoulutuksen ja kansainvälisen henkilökunnan ja erilaisten kulttuurien huomioiminen osana suunnitteluprosessia.

Crew Lounge täydentyy toukokuussa 2016 valmistuvilla maahenkilökunnan toimistotiloilla.