We design better spaces to work

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön pilottitilan sisustussuunnittelu ja muutoksen tuki

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastotilat olivat vajaakäytössä ja ne haluttiin muuttaa monitilatoimistoksi. Tiloihin muuttaneen nuorisoyksikön toiveiden mukaisesti tilassa on käytetty vahvoja värejä ja hauskoja tapettipintoja. Lähtökohtana oli ikkunoiden sijainti ja riittävän päivänvalon turvaaminen kaikille työpisteille. Työpisteet sijoitettiin tilan valoisaan peräosaan ja kahvila, neuvotteluhuoneet ja vetäytymistilat keskitettiin työpisteille johtavan käytävän varteen. Näin varmistettiin sekä keskittymisrauha työpisteillä ja lisättiin satunnaisten kohtaamisten mahdollisuuksia. Nuorisoyksikölle pidettiin lisäksi ennen muuttoa työpaja, jossa sovittiin yhteiset tavat toimia uusissa tiloissa. Nuorisoyksikkö on kokenut muutoksen positiivisesti: "Työskentely avoimen tilan työpisteissä on luonnollista ja yllättäen jopa rauhallisempaa kuin aikaisemmin perinteisen toimistokäytävän varrella. Spontaanit pikapalaverit vetäytymistiloissa rytmittävät päivää, tiedonvaihto on nopeampaa ja avoimempaa – eikä yhdessä nauraminen ole ainakaan vähentynyt!" Hanke toteutettiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.