We design better spaces to work

OP Ryhmä

Matkamme uuteen - OP Ryhmän uudet tilat, tavat ja työvälineet käyttöön Vallilassa

Workspace oli tukemassa Suomen suurinta työympäristömuutosta kun OP Ryhmän 3000 henkilöä muutti yhteisiin tiloihin Helsingin Vallilaan. Projektln ytimessä oli OP Ryhmän strategisten liiketoiminta-  ja henkilöstötavoitteiden toteuttaminen. Kaksivuotisen projektin myötä saatiin johto, esimiehet ja henkilöstö toimimaan OP Ryhmän uuden työn tekemisen tapojen mukaan.

Muutoksessa hyödynnettiin monitilatoimiston ja uusien työvälineiden tuomia mahdollisuuksia. Workspacen Minna Söderholm auttoi mm. johtoa kiteyttämään työympäristömuutoksen tavoitteet. Prosessin myötä luovuttiin perinteisestä yksikkökohtaisesta sijouttumisesta ja siirryttiin asiakaskokemusta paremmin tukevaan yhdessätekemisen malliin. Uusien työtapojen omaksuminen edellytti kaikkien 500 esimiehen valmentamista. Lisäksi muutoksen onnistumista varten rekrytoitiin 40 sisäistä Matkaopasta joilla oli ratkaiseva rooli muutoksen jalkauttamisessa yksiköihin.

Projektissa korostui aktiivinen viestintä koko henkilöstölle. Henkilöstölle järjestettiin infotilaisuuksia, luentoja, lounaskeskusteluja ja henkilökohtaisia tapaamisia. Lisäksi muutosta tuettiin usealla eri medialla, kuten tiloja, työtapoja ja johtamista havainnollistavilla videoilla.

”Oli upeaa olla mukana innostamassa henkilöstöä joustavampaan tapaan tehdä työtä. Intensiivisen rupeman aikana OP:sta tuli minulle rakas työyhteisö" sanoo Rouva Vallilaksikin tituleerattu Minna.