We design better spaces to work

SPR Veripalvelu

Työympäristökonsepti Suomen Punaisen Ristin Veripalvelulle

Konseptoinnin tarkoituksena oli tehostaa SPR Veripalvelun Kivihaan toimiston tilankäyttöä, luoda paremmat edellytykset yhteistyölle ja mahdollistaa tilan joustavampi käyttö. Lopputuloksena syntyi modernin monitilatoimiston konsepti, jonka myötä mm. siirryttiin liikkuvampaan työskentelytapaan, luotiin erilaisia työntekemisen paikkoja ja aiemmin tyhjillään olleet käytävätilat otettiin aktiiviseen käyttöön. Lisäksi osa tiloista pystyttiin vuokraamaan alivuokralaiselle.

https://www.veripalvelu.fi/