We design better spaces to work

Suomen Akatemia

Sisustussuunnittelu Suomen Akatemialle

Suomen Akatemia muutti uusiin tiloihin, joihin haluttiin aiempaa tehokkaampaa tilankäyttöä. Vanhat tilat eivät myöskään viestineet haluttua julkikuvaa.

Jaoimme tilat puolijulkiseen ja yksityiseen vyöhykkeeseen. Puolijulkinen vyöhyke tuottaa asiakkaille mielikuvan aktiivisesta ja modernista tieteellisestä toimijasta. Henkilöstölle suunnittelimme työympäristön, joka parantaa sisäistä tiedonkulkua, yksiköiden välistä yhteistyötä ja osaamisen jakamista. Keskeisimmällä paikalla sijaitsee henkilöstön kohtaamispaikka ja kirjasto.

Hanke toteutettin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa.