We design better spaces to work

SVEA

Svean työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu

Svean talouspäällikkö otti yhteyttä maaliskuussa 2015 kysyäkseen, minkälaista tilanhaun tukea pystyisimme tarjoamaan. Tästä lähti yhteistyö, jossa kartoitettiin aluksi johdon ja esimiesten kanssa mitä työympäristön tulisi mahdollistaa. Lisäksi toteutimme koko henkilöstölle suunnatun työympäristökyselyn, jotta saimme ymmärrystä svealaisten työskentelytavoista. Osallistavan prosessin myötä tavoitteeksi asetettiin tilat, jotka mahdollistavat paremman yhteistyön yksiköiden välillä, osaamisen tehokkaan jakamisen ja hyvinvoinnin edistämisen. Itse sisustusarkkitehtisuunnittelu oli hyvin virtaviivainen ja dynaaminen tiimimme teki valmista ennätysajassa.