We design better spaces to work

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöjen työympäristökehittäminen ja sisustussuunnittelu

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on vuonna 2010 perustettu yliopistokampusten kehittäjäorganisaatio. Sen omat tilat eivät kuitenkaan vastanneet toiminnan tarpeita. Tilauudistuksen haluttiin tuovan mukanaan myös uusia toimintapoja. Tavoitteena oli tukea innovointia, oppimista ja positiivista asiakaskokemusta.

Jaoimme tilat kolmeen eri vyöhykkeeseen: julkiseen sisääntuloalueeseen, taustatiloihin, jotka on jaettu paljon liikkuvien ja  toimistolla työskentelevien välillä, sekä kokous- ja projektityöskentelytiloihin.

Koska kyseessä on myös uusien toimintamallien ja työympäristöratkaisujen pilotointi, on innostavaa huomata, kuinka rohkea panostaminen tuottaa tulosta. Tämän todistavat myös tiloista tehdyt tutkimukset.