We design better spaces to work

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uudisrakennuksen sisustussuunnittelu valtakunnallisen toimitila- ja työympäristökonseptin mukaisesti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimistotyötä ja -tiloja koskeva kehittämishanke käynnistyi syksyllä 2011. Yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijoiden kanssa syntyi kampusvisio, jossa kehittämisen reunaehtona on tilankäytön tehokkuus ja strategia ohjaa voimakkaasti tilasuunnittelua.

Työympäristön kehittäminen yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa on THL:ssä koettu hyödylliseksi. Erityisesti Palvelujohtaja Mikko Nissinen arvostaa totuttujen ajattelumallien ja vanhojen  toimintatapojen haastamista. Projektin edetessä päädyttiin uudisrakentamisen tavoiteasetantaa muuttamaan hyvinkin radikaalisti: kahden uudisrakennuksen mallista siirryttiin huomattavasti tehokkaampaan yhden uudisrakennuksen malliin.

"Kampusajattelusta on suuri hyöty THL:lle. Ennen osa tiloista sijaitsi Lintulahdessa ja sinne matka-aika oli jopa 30 minuuttia – ajansäästö on siis merkittävä. Keskittäminen auttoi lisäksi ihan huomattavasti siinä, että tämä laitos alkoi muodostua yhdeksi eikä ollut kahta erillistä laitosta; ihmiset näkevät ja tapaavat toisiaan enemmän."

Lue hankkeesta lisää täältä.