We design better spaces to work

Terveystalo

Terveystalon työympäristökonsepti ja sisustussuunnittelu

Terveystalolle halusi modernin kohtaamispaikan henkilöstölleen ja sidosryhmilleen.

Sunnittelemamme "Piazza" on paikka ideoiden vaihtamista, tiedon jakamista ja inspiraatiota varten. 800 neliömetrin laajuisessa tilassa on kolme vyöhykettä: avoin kohtaamisalue, kokoustilat ja työtilat. Kohtaamisalue kahvioineen tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia epämuodollisiin tapaamisiin, työskentelyyn ja sidosryhmien kohtaamiseen. Kokoustilat on suunniteltu oppimiselle, aivoriihille ja päätöksenteolle. Työtiloissa on puolestaan Terveystalon henkilöstölle suunniteltuja drop-in-työpisteitä, sisäisiä kokoustiloja ja hiljaisia tiloja. Lisäksi sähköinen Virtuaali-Piazza yhdistää fyysiset tilat Terveystalon 150 eri toimipaikkaan.

Uusi tilaratkaisu tukee Terveystalon avointa organisaatiokulttuuria ja on hyvä esimerkki siitä, miten toimitiloilla voidaan inspiroida konservatiivistakin toimialaa. Suurimman toimipaikan yhteydessä konsernipalvelut on asiakaskohtaamisten keskiössä ja voi näin parhaiten ymmärtää ja tukea alati kehittyvää liiketoimintaa.