We design better spaces to work

Trevian Asset Management

Trevian Asset Management Oy on noin 35 työntekijän sijoitusyhtiö. Yrityksen henkilöstömäärän kasvaessa yritys muutti uusiin, suurempiin tiloihin samassa rakennuksessa. Workspace Oy suunnitteli organisaatiolle uudet, viihtyisät tilat, jotka palvelevat tehokkaasti henklöstön erilaisia tarpeita ja tukevat työn luonnetta. Uudet tilat myös kuvastavat yrityksen tavoiteltua mielikuvaa.

35 työpisteen lisäksi tiloihin luotiin yhteinen ryhmätyötila, viihtyisä työkahvio, vetäytymistila hiljaiselle ja keskittymistä vaativalle työlle, uudet neuvottelutilat, vastaanottotila sekä huoneet toimitusjohtajalle ja yhdelle partnerille. Jotta uudet tilat tukisivat työn luonnetta tehokkaasti, muutosta tuettiin myös työpajoilla, joissa pohdittiin uusien tilojen käyttötapoja ja tiloissa toimimista.