We design better spaces to work

Uutiset

Ergonomia etätöissä?

Iskun Taloustutkimuksella teettämä kysely paljastaa että moni ei ole miettinyt ergonomiaa etätyöpisteessään. Jos ergonomiaan oli kiinnitetty huomiota, sillä ymmärrettiin säädettävää tuolia, valaistusta tai tietokoneen etäisyyden asettelua. Onko parasta ergonomiaa kuitenkin se että vaihtaa työskentelyasentoa useaan otteeseen päivän aikana?

Open Studios -tapahtuma to 11.9 klo 17 alkaen

Avaamme uuden toimistomme ovet yleisölle osana Helsinki Design Weekin Open Studios -tapahtumaa ensi torstaina 11.9 klo 17 alkaen. Tervetuloa lasilliselle tutustumaan ja ideoimaan unelmiesi toimistoa yhdessä sisustussuunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Kello 18 alkaen paikalla on livebändi, ja workcafe muutttuu tanssilattiaksi. Löydät meidät Kasarmitorin laidalta osoitteesta Kasarmikatu 36, 4 krs. Toivottavasti tapaamme ensi viikolla!

"Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekin Open Studios -kierroksia.
Pohjoismaiden suurin designfestivaali Helsinki Design Week järjestetään 4.-14.9.2014."

http://www.helsinkidesignweek.com/

 

(monitilatoimisto)

Tässä tulee avokonttorin kukistaja - 56% puhuu puolestaan

"Modernien monitilaratkaisujen suosio kasvaa lujaa toimistomarkkinoilla. Jopa 56 prosenttia aiheesta tehtyyn kyselyyn vastanneista arvioi organisaationsa lisäävän juuri monitilatoimistojen määrää tulevaisuudessa. Vielä vuosi sitten uusia toimitiloja hankittaessa kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea toimitilojen saavutettavuuteen ja rakennuksen tekniseen laatuun. Nyt saavutettavuuden rinnalle tärkeimmäksi kriteeriksi ovat nousseet tilakustannukset. " Talouselämä, 22.5.2014

(monitilatoimisto)

Yhä useampi istuu nykyisin monitilatoimistossa

"Mo­ni­ti­la­toi­mis­to tar­joaa run­saam­man va­li­koi­man eri ti­lo­ja kuin oma huo­ne. Ti­la on yk­si työ­vä­li­ne mui­den jou­kos­sa. Si­tä pi­tää ope­tel­la käyt­tä­mään ku­ten mui­ta­kin uu­sia tek­nii­koi­ta", sa­noo Workspacen joh­ta­va asian­tun­ti­ja Jyrki Yläoutinen Helsingin Sanomien artikkelissa.

"Ai­ka ran­kal­ta tun­tuu kat­sel­la teh­das­mai­sia toi­mis­to­ja, jois­sa ih­mis­ten aja­tel­laan is­tu­van pai­kal­laan ko­ko elä­män­sä. Mo­ni­paik­kai­nen ja jous­ta­va työn­te­ko on isol­le osal­le työ­voi­maa edel­leen tun­te­ma­ton mah­dol­li­suus. Mo­nis­sa työ­pai­kois­sa kui­ten­kin tais­tel­laan par­hais­ta osaa­jis­ta ja mie­ti­tään jo, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa työn­te­ki­jät voi­vat hy­vin."

Sivu 1/10
Seuraava  
RSS