We design better spaces to work

Uutiset

(monitilatoimisto)

Tässä tulee avokonttorin kukistaja - 56% puhuu puolestaan

"Modernien monitilaratkaisujen suosio kasvaa lujaa toimistomarkkinoilla. Jopa 56 prosenttia aiheesta tehtyyn kyselyyn vastanneista arvioi organisaationsa lisäävän juuri monitilatoimistojen määrää tulevaisuudessa. Vielä vuosi sitten uusia toimitiloja hankittaessa kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea toimitilojen saavutettavuuteen ja rakennuksen tekniseen laatuun. Nyt saavutettavuuden rinnalle tärkeimmäksi kriteeriksi ovat nousseet tilakustannukset. " Talouselämä, 22.5.2014

(monitilatoimisto)

Yhä useampi istuu nykyisin monitilatoimistossa

"Mo­ni­ti­la­toi­mis­to tar­joaa run­saam­man va­li­koi­man eri ti­lo­ja kuin oma huo­ne. Ti­la on yk­si työ­vä­li­ne mui­den jou­kos­sa. Si­tä pi­tää ope­tel­la käyt­tä­mään ku­ten mui­ta­kin uu­sia tek­nii­koi­ta", sa­noo Workspacen joh­ta­va asian­tun­ti­ja Jyrki Yläoutinen Helsingin Sanomien artikkelissa.

"Ai­ka ran­kal­ta tun­tuu kat­sel­la teh­das­mai­sia toi­mis­to­ja, jois­sa ih­mis­ten aja­tel­laan is­tu­van pai­kal­laan ko­ko elä­män­sä. Mo­ni­paik­kai­nen ja jous­ta­va työn­te­ko on isol­le osal­le työ­voi­maa edel­leen tun­te­ma­ton mah­dol­li­suus. Mo­nis­sa työ­pai­kois­sa kui­ten­kin tais­tel­laan par­hais­ta osaa­jis­ta ja mie­ti­tään jo, mil­lai­sis­sa olo­suh­teis­sa työn­te­ki­jät voi­vat hy­vin."

How To Create An Open Office That Is More Awesome For Both Introverts And Extroverts

Open office layouts can suck--but they don't have to. In part two of Fast Company's office design series, senior editor Anjali Mullany talks with workplace experts about how to turn your collaborative space into super productive real estate. "But I believe that the problem with Fast Company's office isn't that we have a mostly open office layout. The problem with our office is that we haven't approached our open office layout the right way."

Suomen Journalistiliitto: Tilat ilmentävät tarkoitusta

Kun Suomen Journalistiliitto muutti uusiin tiloihin viime keväänä, toiveissa oli saada viihtyisät ja liiton tarkoitusta ilmentävät tilat. Lisähaastetta toivat jo olemassa olevat huonekalut: miten ne saadaan sopimaan yhteen uusien kanssa?

Workspace oli apuna projektissa saneerauksen alusta asti ja autoimme etenkin väri- ja materiaalivalinnoissa. Vanhat huonekalut saatiin sopimaan uusiin tiloihin verhoilemalla, maalaamalla sekä muuten tuunaamalla. Esimerkiksi pyökkiset perinteiset toimistokaapit saivat uuden ilmeen tapetoinnilla.

Lopputuloksena on uniikki ja toimiva kokonaisuus joka kertoo liiton historiasta.

Trendikahvila vai monitilaratkaisu?

Ongelma on sama lähes jokaisella työpaikalla: tietoa on paljon ja turhaa tietoa vielä enemmän, tai ainakin se on väärissä käsissä. Tiedon jakaminen ja jalostaminen on kuitenkin innovaatioiden edellytys.

Globaalisti pirstoutuneen yrityksen toimipisteissä samantapaista työtä tehdään joka paikassa. Päällekkäisyyksiä syntyy ja kustannukset karkaavat.  Tuottavuutta ei paranna se, että yrityksissä tuotettu informaatio ei välttämättä koskaan kohtaa niitä, joille se kuuluisi. Toimitilamuotoilulla haetaan ratkaisuja informaatioajan polttavimpiin ongelmiin.

Suuria ajatuksia ei synny sohvatyynyjä vaihtamalla

Ideointiin ohjaavan työympäristön rakentaminen ei ole yksinkertaista.

Suuret ajatukset eivät synny aulan sohvatyynyjen kuosia vaihtamalla tai uutuuttaan kiiltävällä espressokoneella.  Tietoajan työympäristön rakentaminen täytyy aloittaa yrityksen visiosta ja tavoitteista.

Jokaisella työpaikalla tulisi miettiä, mitä sinne tullaan päivittäin tekemään ja minkä takia. Tämä on Workspacen ajattelun lähtökohta.

Vaikka etätyö olisi monelle työnantajalle kustannustehokkain työn järjestämisen muoto, muotoilltu työympäristö tukee paremmin sekä työssä viihtymistä että tuottavuutta kuin etätyö. 

Työpaikoilla jaetaan tietoa ja jalostetaan siitä uusia ideoita ns. co-creationin hengessä. Tämä maantieteelliset ja työnkuvalliset rajat ylittävä, yhteiseen tekemiseen tähtäävä työskentelytapa kasvaa työyhteisöissä tulevaisuudessa merkittävästi.

Sisustussuunnittelusta työympäristömuotoiluun 

Helsingin keskustassa sijaitseva Workspace tekee asiakkailleen työympäristökonsepteja, toisin sanoen työympäristömuotoilua. Se on kaikkea muuta kuin sisustussuunnittelua, vaikka toimitilan sisustusratkaisut ovatkin olennainen osa tuottavaa työympäristöä.  

Toimitilan suunnittelu lähtee aina liikkeelle asiakkaan strategiaan kirjatusta visiosta. Tämän pohjalta tutkitaan yhdessä työntekijöiden kanssa, miten nykyinen työympäristö toimii ja miten sen tulisi toimia, jotta tavoitteisiin päästäisiin. 

Suunnittelussa on olennaista jalkautua johtoryhmän tasolta ruohonjuuritasolle. Työntekijöiltä on kysyttävä, miksi tulet töihin ja mitä täältä haluat? Prosessin lopputuloksena syntyy idea toimitilasta, joissa työntekijöiden erilaiset ideat ja näkemykset kohtaisivat luonnollisella tavalla, uutta synnyttäen.

Vasta kun näkemyksemme työstä ja työn tavoitteista on kirkas, aletaan sen ympärille suunnitella konkreettista toimitilaa sisustusratkaisuineen.

Päätöksiä tehdessä pitää seistä eikä istua

Tulevaisuuden työyhteisöissä tehdään entistä enemmän yhteistyötä. Se on välttämätöntä uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Infoajan yhteistyö vaatii oikeanlaisia tiloja oikeisiin työvaiheisiin. Pitää olla tilaa ajattelulle, hiljentymiselle ja tekemiselle. Monitilaratkaisut ovatkin toimitilamuotoilussa päivän sana. Olennaista on ymmärtää, mitä kussakin työvaiheessa tapahtuu. 

Esimerkiksi kokouksenpitotavat tulisi ajatella uudestaan siten, että kaikki tietävät, mistä niissä neukkareissa pitää päättää. Päätöksentekohuoneessa ei pitäisi koskaan olla edes istuimia. Kun kaikki joutuvat seisomaan, pyritään tilanteesta myös mahdollisimman nopeasti eroon. Nämä pienet seikat voivat merkitä valtavaa muutosta työn tuottavuudessa.

Tulevaisuudessa toimitila voi olla sekoitus perinteistä ja toimistoa ja vaikkapa trendikahvilaa. Kehittämämme Working Cafe -konsepti on tästä hyvä esimerkki. Paitsi työvaiheita, toimitilan pitää tukea myös ihmisen erilaisia mielentiloja ja tarpeita. Itse esimerkiksi olen tehokkaimmillani taksin takapenkillä!

 

Kenny Hytönen
johtava asiantuntija, Workspace Oy

Sivu 1/9
Seuraava  
RSS