We design better spaces to work

Uutiset

Workspacen uusi myyntijohtaja Tarja Paanola

Workspacen myyntijohtajana saan tehdä sitä mistä pidän eniten eli käydä mielenkiintoisia keskusteluja, ratkaista haasteita ja luoda uusia mahdollisuuksia totuuden hetkissä asiakasrajapinnassamme. Lisäksi saan olla kehittämässä yrityksen yhtä tärkeää ydinprosessia - myyntiä.

Olen monen polun kasvatti. Pohjakoulutukseltani olen työfysioterapeutti, minkä lisäksi olen kauppatieteiden maisteri ja olen opiskellut palvelumuotoilua. Olen aina saanut tehdä töitä asiakkaiden kanssa. Asiakastyö on kuulunut sekä yrityskonsultin työtehtäviini, ratkaisumyynnin haasteiden parissa työskentelyyn että asiakaskokemuksen kehittämisen haasteiden ratkaisemiseen. Tämän lisäksi olen saanut kantaa yrityksen liiketoiminnallisia vastuita erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä. Opettavaisin ”työni” ennen Workspacelle siirtymistä on kuitenkin ollut kotona vietetty aika pienen poikani hoito- ja kasvatustehtävissä.

Workspacessa yhdistyy monta itselleni tärkeää asiaa ja intohimon kohdetta. Olen aina halunnut tehdä töitä paremman työhyvinvoinnin edistämiseksi. Toimintatavoilla ja esteettisillä ja toimivilla tiloilla on tässä todella suuri merkitys. Muutos on mielestäni aina mahdollisuus, ja hankkeet joita teemme merkittävien työympäristö-, työtapa- ja yrityskulttuurin muutosten parissa saavat minut syttymään. Kyse ei kuitenkaan ole vain muutoksen tukemisesta tai käsittämättömän hienosta designista, vaan siitä kuinka nämä asiat yhdistetään liiketoiminnan tavoitteita ja yrityksen strategiaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Workspacella työskentelee huippuammattilaisia sekä muutosjohtamisen, palvelumuotoilun, työympäristökehittämisen että sisustussuunnittelun saralta, ja on todella upeaa päästä osaksi tätä osaavaa työyhteisöä. Yritys on hyvin kiinni tässä hetkessä, riittävästi etukenossa tulevaisuuteen ja valmis haastamaan asiakkaiden toimintamallien lisäksi myös omia tapojaan.

Yritysten on kyettävä uudistumaan entistä nopeammin. Muutoksen nopeus on kiihtyvää, ja uskon että työn tekemisen tahti ja tavat tulevat tulevina vuosina muuttumaan enemmän kuin uskommekaan. On innostavaa ja mielenkiintoista olla mukana kehittämässä organisaatioiden kyvykkyyttä vastata tulevaisuuden työn haasteisiin. Tähän liittyy oleellisesti työympäristöt, työnteon ja johtamisen toimintatavat sekä se, miten digitaalinen maailma yhdistetään palvelemaan työtä ja tiloja. Uskon myös, että digitalisoituvan työn aikana luomukohtaamisten merkitys korostuu. Tarvitsemme uudenlaisten työtapojen lisäksi tiloja, jotka mahdollistavat sekä monipuoliset työskentelytavat, toistemme kohtaamisen että inspiroitumisen.   

On tärkeää, että saa tehdä asioita joilla on merkitystä. Yritysten menestyminen ja erityisesti suomalaisten yritysten kipailukyvykkyyden kehittäminen ovat lähellä sydäntäni. On upeaa saada tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa. Mitä enemmän vaikutuspiirissäsi on erilaisuutta, sitä todennäköisemmin asioihin löytyy luovia ja erilaisia ratkaisuja. Erilaisuus opettaa ja pakottaa haastamaan myös omia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Riittävä määrä uudenlaisia haasteita pitää hereillä ja saa ylittämään itsensä. Toivon, että voin työni kautta edistää yritysten kykyä uudistua ja vastata paremmin tulevaisuuden haasteisiin.

Life is now - press play wink

Ympäristöministeriön työympäristökehittäminen ja uusien tilojen sisustussuunnittelu

Ympäristöministeriö muutti peruskorjattuihin tiloihin Helsingin ydinkeskustaan Aleksanterinkatu 7:ään. Suojellusta ja sokkeloisesta talosta kuoriutui remontissa valoisa ja moderni työympäristö, jossa uusi kohtaa arvokkaasti vanhan. Peruskorjauksen kantavana teemana oli toimitilojen energiatehokkuus, jolla ministeriö halusi vastata omaan sitoumukseensa ekologisen jalanjälkensä pienentämisestä. Muita keskeisiä tavoitteita olivat tilatehokkuuden kehittäminen ja uudenlaisia työn tekemisen tapoja tukevat toimitilat. Ministeriön työtilat ovat nyt pääosin monitilatoimistoa, jossa avotilassa olevien työpisteiden läheisyydessä on erikokoisia vetäytymis- ja kokoustiloja. Työtilojen valoisuuteen, viihtyvyyteen ja akustiikkaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Koska siirtyminen huonetoimistosta monitilamuotoiseen työympäristöön oli merkittävä muutos, oli erityisen tärkeää osallistaa henkilöstö tilojen suunnitteluun, jotta loppukäyttäjien tarpeet saatiin huomioitua pitkin prosessia.

Sisustussuunnittelussa korostui kestävyys ja ekologisuus. Ympäristöministeriön toimialojen kautta löysimme helposti tematiikkaa sisustussuunnittelun väri- ja materiaalivalintoihin. Etenkin suojeltujen tilojen, kuten entisen pankkisalin, väri- ja materiaalivalinnat käytiin läpi tiiviissä yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Ympäristöministeriön linjauksen mukaisesti suunnitteluratkaisuissa otettiin huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisuus. Ministeriöllä oli iso repertuaari eri aikakausien kalusteita, mm. Aaltoa, Kukkapuroa, Tapiovaaraa ja Billnäsiä. Niitä hyödynnettiin yhteisissä tiloissa, auloissa, neuvottelutiloissa ja ylimmän kerroksen työkahvilassa. Lisäksi eri kerrosten taukotilat teemoitettiin kalusteaikakausien mukaisesti. Huonekaluja verhoiltiin ja uusittiin tarpeen mukaan.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijoiden kanssa. Lue laajempi kuvaus Projektiuutisten sivuilta: Ympäristöministeriö sai uudet toimitilat

Finnair Inflight Customer Service toimiston sisustussuunnittelu

Toukokuussa 2016 valmistuneet Finnair Inflight Customer Servicen toimistotilat jatkavat Finnairin lennonvalmistelutilojen uudistusta. Inflight Customer Servicen tiloissa lennonvalmistelutiloihin luotu raikas ja kodikas henki yhdistyy Finnairin pääkonttoriin HOTTiin luotuun klassisen linjakkaaseen ilmeeseen. Tilojen värimaailma on Finnairin brändin mukainen.

Muutoksessa henkilökunta siirtyi omista työhuoneista yhteiseen monitilatoimistoon, jolloin tila saatiin jaoteltua uudelleen ja siihen luotiin lisää kokous-, ryhmätyö- ja briefing-tiloja. Inflight Customer Servicen monitilatoimisto vyöhykkeistyy intensiivisistä vuorovaikutustiloista rauhallisempiin ja keskittymistä tukeviin alueisiin. Rento lounge ja henkilökunnan kahvila puolestaan kokoavat ihmiset yhteen.

Luottamukseen perustuvasta johtamisesta

Hyvinvoinnista ja fyysisestä työympäristöstä keskustellaan nykyisin ilahduttavan paljon.

Monet ovat kokeneet, että työympäristön muutoksesta on tullut spurtti yhteistyön kasvuun ja muilta oppimiseen. Kaikki eivät välttämättä sopeudu muutokseen samassa tahdissa, mutta suurin osa, kunhan muutos ei jää vain tiloihin.

Mikä on työn murros ja sen vaikutus työtiloihin? Ainakin se, että tilaa tarvitaan tulevaisuudessa paljon vähemmän. Siihen johtaa muutos huonetoimistoista monitilatoimistoihin. Sitäkin suurempana draiverina on käsillä oleva muutos johtamiskulttuurissa. Kun työn tuottavuuden mittari ei ole toimistossa vietetty läsnäoloaika, ei johtajan tule sitä enää mitata. Kun työaikaa ei kontrolloida, voi työntekijä itse määritellä, miten työnsä organisoi.

Puhutaan luottamukseen perustuvasta johtamisesta, jossa suurin vastuu oman työnsä johtamisesta tulee työntekijälle itselleen. Asia saattaa kuulostaa pelottavalta vanhaan tapaan tottuneesta johtajakaartista, mutta se voi pelottaa myös yksittäistä työntekijää. Mikäli on koko työuransa ollut lyhyessä talutusnarussa, miten sopeutua vapauteen? Se vie aikansa, mutta siihen tottuneet eivät enää suostukaan palaamaan vanhaan. Kun johdan oman työni tuloksia, voin tehdä omia pieniä valintoja, joista perinteisesti ovat päässeet nauttimaan vain freelancerit ja pienyrittäjät: nukkua pitkään jos ilta meni pitkäksi tai käydä koiran kanssa lenkillä – keskellä työpäivää. Organisaatiolle on eduksi, jos sen työntekijät eivät ole väsyneitä, vaan kykenevät laadukkaampaan ajatteluun. Ongelma ei välttämättä olekaan lepo ja laiskottelu, vaan sen puute.

Työntekijälle joustava työskentely voi nostaa elämän laatua. Ei työelämän, vaan elämän. Vaikka se yleensä tarkoittaa myös sitä, että esimerkiksi sähköpostia tulee luettua myös ”työajan ulkopuolella”, sen ei tarvitse olla pelkästään negatiivista: aamulla ei tarvitse arvailla, kuinka monta sähköpostia pomolta onkaan tullut kello viiden jälkeen.

Vaikka fyysinen työympäristö pienenee, sen sosiaalinen merkitys kasvaa hurjasti. Luomukohtaamiset saavat uuden arvostuksen, kun huomataan että virtuaalisilla kohtaamisilla ei aina saavuteta yhtä hyvää ajattelun laatua. Kun toimistolle ei ole enää pakko tulla, sen pitäisi olla aina vähän parempi kuin kilpailevat työn tekemisen paikat: kivat työkaverit, rauhallinen ja viihtyisä työympäristö ja muut piristeet helposti saatavilla, kahvia unohtamatta. Voi myös olla, että kotona ei voi keskittyä tai halutaan vain periaatteellisista syistä erottaa koti ja työpaikka. Senkin pitäisi olla sallittua.

Ehkä tulevaisuuden toimisto ei näytäkään enää toimistolta, vaan kahvilan ja rauhallisten soppien yhdistelmältä? Hyvä työympäristö mahdollistaa organisaation tavoitteiden saavuttamista, mutta myös yksilön tarpeen tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

Mukavaa työpäivää!

Jari Niemelä
Toimitusjohtaja
Workspace Oy

http://www.businessopas.fi/henkilosto/ihan-tiloissa

Neljä vinkkiä viihtyisään toimistoon

Sisustusarkkitehtimme Marika Häkkisen neljä vinkkiä viihtyisään toimistoon:

1. Huomioi tilan akustiikka. Ääntä vaimentavat materiaalit pehmentävät äänimaailman lisäksi tiloja myös visuaalisesti.
2. Monipuoliset ja erilaiset työskentelytilanteet mahdollistava työympäristö lisää työtehokkuutta ja työn mielekkyyttä.
3. Älä vuoraa työtilaa kaapeilla! On hyvä miettiä, kuinka paljon säilytystilaa todellisuudessa tarvitaan. Kun turhaa laskutilaa ei ole, eivät myöskään vanhat paperit kasaudu toimistoa tukkimaan.
4. Panosta yhteisiin tiloihin. Tee niistä viihtyisiä, jotta ihmiset kohtaavat ja tieto ja kuulumiset vaihtuvat.

Lue myös millaisilla muilla pienillä teoilla ja valinnoilla työpaikan viihtyisyyteen voidaan vaikuttaa Innogreenin julkaisemasta Minä viihdyn -oppaasta: https://innogreen.fi/fi/minaviihdyn/

Sivu 1/17
Seuraava  
RSS