We design better spaces to work

Uutiset

Metson uusi pääkonttori vahvistaa muuttunutta strategiaa

"Tilat on koettu viihtyisiksi ja toimiviksi, ja luontaista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa on enemmän. Positiivista on, että olemme koko ajan saaneet yllättävän hyvää palautetta avoimesta viestinnästä ja osallistamisesta. Näin jälkikäteen voi sanoa, että kaikki meni niin hyvin kuin oli mahdollista.”

Juha Seppälä, muuton projektijohtaja

Pian 150-vuotias teollisuusteknologian pörssiyhtiö muutti Helsingin ydinkeskustaan moderniin lasiseinäiseen Sanomataloon. Metson uuden pääkonttorin sijainti vahvistaa sitä muutosta, jossa yhtiö on ollut viimeiset vuodet. Muuttuneen strategian ja yritysrakenteen jälkeen vanha kuusikerroksinen pääkonttori Fabianinkadulla ei enää palvellut liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla. Joulukuun 2016 alussa Metson pääkonttorin väki muutti Sanomataloon varta vasten uudistettuihin toimitiloihin.

Joustavat tilaratkaisut tukemaan yhteistyötä

Uusien toimitilojen tavoitteena on parantaa yhteistyötä eri toimintojen välillä ja työntekijöiden viihtyvyyttä sekä tehostaa tilankäyttöä. Sanomatalossa koko pääkonttorin väki mahtuu yhteen kerrokseen, jolloin luontaista kanssakäymistä ja tiedonvaihtoa on enemmän.

Mittavissa muutostöissä Sanomatalon 5. kerros muuntautui monitilatoimistoksi, jossa voi hakeutua joustavasti juuri käsillä olevaan tehtävään sopivaan työtilaan. Oman työpisteen lisäksi käytettävissä on hiljaisia huoneita ja neuvottelutiloja. Puhelut voi hoitaa puhelinkopeissa. Työkahvila tarjoaa mahdollisuuden vapaamuotoisempaan työskentelyyn ja kohtaamisiin. Lisäksi 16 hengen pilottiryhmässä kokeillaan nimeämättömiä työpisteitä.

Työntekijöiden ääni kuuluviin – osallistavaa muutosjohtamista

Muutto oli suuri muutos paitsi logistisesti myös kulttuurisesti. Fabianinkadulla valtaosa istui erillisissä työhuoneissa, kun Sanomatalossa vain konsernin johtoryhmällä on omat työhuoneet. Siksi oli alusta saakka selvää, että aktiivinen muutosjohtaminen oli projektin onnistumisen edellytys.

Käytännössä se tarkoitti jatkuvaa viestintää, työntekijöiden näkökulman huomioimista päätöksenteossa ja heidän osallistamistaan uusien tilojen suunnitteluun. Heti projektin alussa selvitettiin henkilöstön tilatarpeita ja matkan varrella järjestettiin työpajoja eri aiheista. Myös henkilöstön asuinpaikat huomioitiin tilojen valinnassa: Sanomatalon ylivoimainen logistinen sijainti takasi, että kaikki pääsevät työpaikalle toimivilla julkisilla yhteyksillä. Työntekijät pääsivät vaikuttamaan myös esimerkiksi kalustevalintoihin: työ- ja neuvottelutuoleja oli Fabianinkadulla testattavana toistakymmentä.

Arki ja uudet toimintatavat hakevat vielä muotoaan, mutta ainakin toistaiseksi korviin on kantautunut hyvää palautetta. Tilat on koettu viihtyisiksi ja toimiviksi. Heti muuton jälkeen sovittiin yhteiset pelisäännöt tilassa toimimiselle.

Lue muuton projektikoordinaattori Juha Seppälän koko blogikirjoitus tästä.

Työn ja Hyvinvoinnin TulosFoorumi uudistuu! Kymmenes johdon seminaari järjestetään to 11.5.2017

Työn ja Hyvinvoinnin TulosFoorumi sai uuden veturin alkuvuodesta, kun seminaarin liiketoiminta siirtyi Workspace Oylle. Seuraavan seminaarin ajankohdaksi on vahvistettu torstai 11.5.2017 klo 12-17.

Työn ja Hyvinvoinnin TulosFoorumi on järjestetty vuodesta 2012 lähtien jo yhdeksän kertaa. Seminaari on vakiinnuttanut paikkansa Suomen ylimmän johdon tapahtumana, joka keskittyy työn tuottavuuteen, työhyvinvointiin ja työelämän muutokseen. Viimeisen viiden vuoden aikana interaktiiviseen työhyvinvoinnin seminaariin on osallistunut yli 900 Suomen yritysjohtajaa, sekä yli 45 Suomen arvostetuinta puhujaa. Tapahtuman on mahdollistanut vuosien varrella yli 20 yhteistyökumppania.

TulosFoorumi kokoaa yhteen Suomen yritysmaailman päättäjät ja eturivin puhujat kymmenettä kertaa torstaina 11.5. keskustelemaan vuorovaikutuksesta merkityksellisemmän tulevaisuuden mahdollistajana, sekä Suomesta modernin johtamisen esimerkkimaana. Seminaari pureutuu syvällisesti uudistuvan työn mahdollisuuksiin ja haasteisiin, sekä ottaa kantaa siihen, mitä selviytyminen ja ennen kaikkea menestyminen tänä päivänä vaatii yksilöiltä ja organisaatiolta.

Toukokuun TulosFoorumin puhujakattaus on kovaa luokkaa. "Olemme erittäin iloisia tulevan tapahtumamme jo varmistuneista puhujista. Esko Kilven kaltaisen visionäärin saaminen mukaan on upea juttu, lisäksi mukana on yrityksiä kuten Hintsa Performance, Vincit ja Fira, jotka lähestyvät kukin omalla mielenkiintoisella kulmallaan työtä ja hyvinvointia", kuvailee Workspace Oy:n myyntijohtaja Tarja Paanola.

Tulevaisuudessa yritysten kilpailukyky riippuu entistä enemmän henkilöstön hyvinvoinnista ja tuloksellisuudesta. Digitalisaatio ja lisääntynyt asiantuntijatyö vaativat uusia tapoja varmistaa henkilöstön työkyky ja tuottavuus. Työympäristön näkökulmasta digitaalisuus avaa kokonaan uuden mahdollisuuden tehokkaampaan ja joustavampaan resurssien käyttöön yrityksissä, joka puolestaan lisää yrityksen tulosta. Työnteon mobilisointi ja paikkariippumattomaton sujuva  vuorovaikutus muuttaa käsityksemme työnteosta. Muutoksen seurauksena myös johtamisen merkitys kasvaa. Myös Workspace Oy tunnistaa markkinoiden tarpeen työhyvinvointia kohtaan, sekä vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisen menestyksen mahdollistajana: ”Yli kymmenen vuotta olemme ottaneet konsultointi- ja suunnitteluprojekteissamme kantaa yritysten henkilöstön hyvinvointiin ja yritysten tuottavuuden kehittämiseen. Tuntui todella luontevalta tarttua haasteeseen ja lähteä luotsaamaan kiitettyä ja hyvin hoidettua seminaaria”, Paanola sanoo. ”Hyvinvointi on holistinen käsite ja sitä tulee myös tarkastella hiukan laajemmin. Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen etu ja hyvinvoinnin monipuoliseen kehittämiseen kannattaa ehdottomasti panostaa”, toteaa Paanola ja jatkaa ”Tulevaisuuden työ on yhä suuremmassa määrin virtuaalista ja yrityksiltä, johtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan uusia taitoja. Digitaalisessa ympäristössä johtamisen ja vuorovaikutustilanteiden merkitys korostuu.”

Työn ja hyvinvoinnin TulosFoorumi 11.05.2017 klo 12.00 - 17.00  Helsingissä. Seminaarin järjestää Workspace Oy yhteistyökumppaneinaan Vitra, Firstbeat, Oivauni, HR viesti ja EHYT Ry. Aiemmissa yhdeksässä tilaisuudessa on käsitelty mm. johtamista, digitaalista työtä, muuttuvaa työympäristöä ja tuottavuuden mittaamista. Kuhunkin tilaisuuteen on osallistunut noin 100 Suomen yritysmaailman korkeinta päättäjää.

Lisätietoja:

Tarja Paanola, Workspace Oy, 050-376 1269 / tarja.paanola@workspace.fi

Karoliina Kanerva, Workspace Oy, 044-315 8652 / karoliina.kanerva@workspace.fi

Intoa täynnä! Kaikki muuttuu! Jee! Tule mukaan!

Luin juuri blogin, jossa puhuttiin kannustamisen tärkeydestä. Työnantajien tulee kannustaa henkilöstöä uudistumaan. Periaatteessa samaa mieltä mutta. On myös niin, että jos tekee sitä mikä innostaa, niin kannustamisen merkitys ja luonnekin muuttuvat radikaalisti. Puhutaan muutosjohtamisesta. Se on varma merkki siitä, että jotain on jäänyt matkan varrella tekemättä. Olemme tilanteessa, joissa työpaikat ja yritykset ovat jakautuneet useaan leiriin. Vastakkain ovat ”Kodakit” ja ”Slushit.” Toisessa harjoitetaan ”muutosjohtamista” – toisessa pitää toppuutella, että porukka ei polta itseään henkisesti karrelle. Elämme kahdessa rinnakkaistodellisuudessa. Eikä vain Suomi vaan USA , EU jne. Notkeat ja nopeat vastaan jäykät ja hitaat. Muutos on toisille kivulias ja toisille taas jee! Kumpaan leiriin itse haluat kuulua?

Matkaterveisiä Lontoon Worktech 2016 työympäristökonffasta. Tuliaisina kolme isoa huomiota. Ensinnäkin: nyt oli näytillä ISO ITSEVARMUUS ja TEKEMISEN MEININKI. Saarivaltiossa työnteon tunnelma ja asenne ovat lähtökohtaisesti omaamme verrattuna eri planeetalta. Omasta bisneksestä ollaan terveellä tavalla ylpeitä. Uusista ideoista kerrotaan lumoutuneesti. Myyntipuheet ovat osa luontevaa ja iloista vaikuttamista. Monet esillä olevat palvelut eivät olleet kovinkaan ihmeellisiä omiin Hyvä Suomi –palveluihin nähden, mutta se MEININKI!  Lähettelivät vielä peräänkin viestejä. Huh. Pitäisiköhän vastata.

Toinen iso juttu maailmalla: TYÖYMPÄRISTÖ ON REKRYTOINNIN JA SITOUTTAMISEN STRATEGINEN RESURSSI. Kilpailu parhaista osaajista on noussut entistä kiihkeämmäksi. Työnantajat ovat valmiit (lue pakotetut) kattamaan työympäristöpöydän kaikilla mahdollisilla herkuilla. Enää ei kaihdeta edes pannassa ollutta personointia. Suuretkin organisaatiot hakevat ideoita henkilökohtaiseen työympäristöräätälöintiin. Mukana paletissa ovat niin toimintatapoihin, tiloihin kuin digitaalisiin ympäristöihin liittyvät ratkaisut. Vanhakantainen IT-osasto on joutunut muuntumaan notkeaksi ja nopeasti reagoivaksi hybridituottajaksi. Terveys ja hyvinvointinäkökulma on tullut vahvemmin mukaan myös työpaikoille. Työympäristöä kulutetaan palveluna!

Ja sitten se kolmas huomioni. Se jo kyllästyksiin saakka meuhkattu DIGITALISAATIO. Kaikki tuhoutuu. Uutta rakennetaan tilalle. Digidisruptio iskee kaikkialle! Keinoäly (AI), koneoppiminen (machine learning), virtuaalinen (VR) ja laajennettu (AR) todellisuus ovat siirtymässä kovaa vauhtia science fictionista arkipäivän todellisuudeksi. Älykkäät kiinteistöt? Älykkäät kaupungit? Kodit? Kulkuneuvot? Teollisuustuotanto? Terveydenhuolto? Digiliima yhdistää eri teollisuuden alat imulähtöisiksi (pull) palveluiksi, joissa eri alustat ja sovellusten kehittäjät kilpailevat kuluttajien suosiosta. Kuka tekee ensimmäisen Tesla –talon? (ehkä se on Musk). Tässä olisi nyt meille luvattujen insinöörien maassa tuhannen kryptovaluutan paikka. Kunhan muistetaan ottaa käyttäjä-kuluttaja keskiöön ettei käy Noksut.

Työ- ja elinympäristöjen näkökulmasta digitaalisuus avaa kokonaan uuden mahdollisuuden joustavaan ja nykyistä mielekkäämpään resurssien käyttöön eri elämäntilanteiden ja intressien kannalta. Work-life balance goes work-life blend. Vai peräti life edellä! Monipaikkainen työnteko katoaa käsitteenä kuten myös puhelin. Aito mahdollisuus liikkuvuuteen ja paikkariippumattomaan sujuvaan  vuorovaikutukseen muuttaa käsityksemme työnteosta. Sen tekee myös keinoäly, jonka kanssa pääsemme kilpailemaan monessa eri lajissa ennen kuin löydämme ihmisenä uuden paikkamme. IBM Watson tekee jo nyt parempia diagnooseja kuin keskiverto lääkäri. Näin taitaa käydä myös auton ajamisen kanssa. Ja monen muun arkisen asian kanssa, joilla täytämme päivämme nykyisin.

Kaiken korvautumisen ja yhteiskunnallisen myrskyn keskellä voi kysyä, miten ja mistä löydämme tulevaisuudessa henkisen työpaikkamme ja merkityksellistä tekemistä? Mitä työpaikoille tapahtuu? Entä hyvinvointivaltiolle? Tunnelin päässä kajastaa uudenlainen yhteistoiminnallinen yhteiskunta. Kiinteistöalallakin ajankohtainen co-working ilmiö (vrt. ei ole kysymys vain toimistohotellin uusista vaatteista) tulee kehittymään yhteisölliseksi itsensä toteuttamisen välineeksi tarkoituksena  tunnistaa merkityksellistä tekemistä, jolla on vaikutusta. Teknologia tukee jo nyt osuuskuntatyyppisten yhteistyömuotojen syntymistä. Perinteisten kansakuntien rinnalle kehittyy saman mielisten osuuskuntasaaria. Nykyinen kapitalistinen harvainvalta saa rinnalleen kilpailijan. Jo nyt voidaan tehdä yhdessä hyvää organisaatiorajat rikkoen. Digitaalisuus vie mahdollisuudet aivan eri tasolle. Hyvinvointivaltioista siirrytään hyvinvointiyhteisöihin. Pääsylippu tällaiseen on aktiivinen mieli, rohkeus ja hyvä tahto. Sohvan pohjalle ei tule kutsuja. Tule mukaan!

Tervetuloa uusi maailma!

Jyrki Yläoutinen
Johtava asiantuntija
Workspace Oy

Kirjoittaja on täpinöissä arvoa ja merkityksiä luovasta yhteistyöstä organisaatio- ja hierarkiarajoista riippumatta. Arvokas ajatus tai teko ei katso asemaa, ikää tai muuta taustaa. Laitostumista vastaan – innostavan olemisen puolesta!

Nunnu Kotilainen on uusi tiiminvetäjä!

Nunnu Kotilainen on Workspacen uusi tiiminvetäjä! Hän on toiminut tilasuunnittelun ja työympäristömuotoilun parissa pitkään. Ratkaisukeskeinen ja järjestelmällinen muotoilija katsoo työympäristöjä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Erityisen tärkeänä hän pitää sitä, että asiakas voi hyvin esteettisessä ja aidosti yrityksen arvojen mukaisissa tiloissa. "Hyvä työntekijäkokemus koostuu monesta pienestä palasesta. Halu kehittyä ja oppia uutta vuorovaikutusta lisäävässä tilassa luo hyvän pohjan onnistuneelle organisaatiokulttuurille.” Koulutusta Nunnulla on sisustussuunnittelun, palvelumuotoilun ja liiketalouden saralla.

Mikko Virtaneva – Workspacen nuorempi työympäristökonsultti

Alkanut vuosi 2017 on hyvä aloittaa esittelemällä meitä workspacelaisia!

Mikko Virtaneva toimii Workspacella nuorempana työympäristökonsulttina ja on viimeistelemässä kiinteistötalouden maisterivaiheen opintojaan Aalto yliopistossa. Workspacen toiminnassa häntä kiehtoo eniten se, miten luodaan mahdollisuuksia uusille tavoille työskennellä sekä miten työntekijöiden tehokkuutta ja hyvinvointia voidaan parantaa ymmärtämällä ympäristön ja luottamuksen merkitys. Mikko haluaa olla mukana luomassa uusia innovatiivisia työympäristöjä ja nähdä, miten ne kehittyvät tulevaisuudessa.

Joulutervehdys!

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2017 toivottaa koko Workspacen väki!

Tänä jouluna halusimme tukea vähävaraisia perheitä sekä kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja niinpä lahjoitimme omiin joululahjoihimme varatut varat Hope ry:lle ja Naistenpankille. 

Sivu 2/19
Edellinen   —Seuraava  
RSS