We design better spaces to work

Uutiset

Joulutervehdys!

Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2017 toivottaa koko Workspacen väki!

Tänä jouluna halusimme tukea vähävaraisia perheitä sekä kehitysmaiden naisten yrittäjyyttä ja niinpä lahjoitimme omiin joululahjoihimme varatut varat Hope ry:lle ja Naistenpankille. 

Ihmiset tekevät muutoksen

Jotta työympäristökehittäminen täyttäisi sille asetetut tavoitteet, vaatii projekti tuekseen ammattitaitoista muutosjohtamista, aktiivista viestintää ja selkeiden pelisääntöjen laadintaa. Ensiarvoisen tärkeää on saada henkilöstö osallistumaan muutoksen.

Muutos alkaa hetkestä jona päätetään, että nyt täytyy tehdä jotakin. Johto visioi uudet linjat, jotka esitellään esimiehille ja muulle henkilöstölle. Uudet tilat tukevat asetettuja tavoitteita, mutta ilman ihmisiä ne eivät muutokseen kykene. Avoimella tiedottamisella ja aidolla osallistamisella on tärkeä merkitys muutosprosessin alusta alkaen. Mitä enemmän henkilöstö pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan, sitä helpompi on muutosta viedä eteenpäin.

Omaan työhön ja työskentely-ympäristöön liittyy usein suuria tunteita, jotka täytyy saada käsitellä. Muutos saattaa herättää ennakkoluuloja ja pelkoja, joiden läpikäymisessä voi neutraali apu olla paikallaan. Siksi muutos on usein helpompi toteuttaa yhteistyössä ulkopuolisen kumppanin kanssa. Kyselyt, vapaamuotoiset keskustelut ja osallistavat työpajat ovat esimerkkejä keinoista ottaa henkilöstö mukaan muutokseen.

Muutos tuo mukanaan myös uusia käytäntöjä. Varsinkin siirtyminen omista huoneista avoimeen, yhteiseen tilaan luo tarpeen uusille pelisäännöille. Miten työrauha taataan? Miten muille kerrotaan, ettei juuri nyt halua tulla häirityksi? Milloin taas on yhteisten keskustelujen aika? Usein työympäristön haasteet ovat kiinni pienistä asioista ja yksinkertainen pelisääntötyöpaja on helppo ratkaisu moneen tilanteeseen.

On tärkeää ymmärtää, että muutoksilla halutaan aikaansaada paras mahdollinen työpaikka. Yksikään työnantaja ei halua tarjota henkilöstölleen huonoja työolosuhteita. Hyvinvoiva työntekijä tuo myös työnantajalle suurimman hyödyn.

”Siirtyminen omasta työhuoneesta muiden keskuuteen voi tuoda henkilön tilanteeseen, jossa muiden lisäksi joutuu kohtaamaan uudella tavalla itsensä. Tässä piilee suuri kehitysmahdollisuus. Kun osaa olla itsensä kanssa rennosti, ei tarvitse seiniä suojakseen. Oma maailma ei ole matoista ja tuoleista kiinni. Se kulkee mukana.”

Minna Söderholm
Muutosjohtamisen asiantuntija
Workspace Oy

Workspacen uusi myyntijohtaja Tarja Paanola

Workspacen myyntijohtajana saan tehdä sitä mistä pidän eniten eli käydä mielenkiintoisia keskusteluja, ratkaista haasteita ja luoda uusia mahdollisuuksia totuuden hetkissä asiakasrajapinnassamme. Lisäksi saan olla kehittämässä yrityksen yhtä tärkeää ydinprosessia - myyntiä.

Olen monen polun kasvatti. Pohjakoulutukseltani olen työfysioterapeutti, minkä lisäksi olen kauppatieteiden maisteri ja olen opiskellut palvelumuotoilua. Olen aina saanut tehdä töitä asiakkaiden kanssa. Asiakastyö on kuulunut sekä yrityskonsultin työtehtäviini, ratkaisumyynnin haasteiden parissa työskentelyyn että asiakaskokemuksen kehittämisen haasteiden ratkaisemiseen. Tämän lisäksi olen saanut kantaa yrityksen liiketoiminnallisia vastuita erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä. Opettavaisin ”työni” ennen Workspacelle siirtymistä on kuitenkin ollut kotona vietetty aika pienen poikani hoito- ja kasvatustehtävissä.

Workspacessa yhdistyy monta itselleni tärkeää asiaa ja intohimon kohdetta. Olen aina halunnut tehdä töitä paremman työhyvinvoinnin edistämiseksi. Toimintatavoilla ja esteettisillä ja toimivilla tiloilla on tässä todella suuri merkitys. Muutos on mielestäni aina mahdollisuus, ja hankkeet joita teemme merkittävien työympäristö-, työtapa- ja yrityskulttuurin muutosten parissa saavat minut syttymään. Kyse ei kuitenkaan ole vain muutoksen tukemisesta tai käsittämättömän hienosta designista, vaan siitä kuinka nämä asiat yhdistetään liiketoiminnan tavoitteita ja yrityksen strategiaa tukevaksi kokonaisuudeksi. Workspacella työskentelee huippuammattilaisia sekä muutosjohtamisen, palvelumuotoilun, työympäristökehittämisen että sisustussuunnittelun saralta, ja on todella upeaa päästä osaksi tätä osaavaa työyhteisöä. Yritys on hyvin kiinni tässä hetkessä, riittävästi etukenossa tulevaisuuteen ja valmis haastamaan asiakkaiden toimintamallien lisäksi myös omia tapojaan.

Yritysten on kyettävä uudistumaan entistä nopeammin. Muutoksen nopeus on kiihtyvää, ja uskon että työn tekemisen tahti ja tavat tulevat tulevina vuosina muuttumaan enemmän kuin uskommekaan. On innostavaa ja mielenkiintoista olla mukana kehittämässä organisaatioiden kyvykkyyttä vastata tulevaisuuden työn haasteisiin. Tähän liittyy oleellisesti työympäristöt, työnteon ja johtamisen toimintatavat sekä se, miten digitaalinen maailma yhdistetään palvelemaan työtä ja tiloja. Uskon myös, että digitalisoituvan työn aikana luomukohtaamisten merkitys korostuu. Tarvitsemme uudenlaisten työtapojen lisäksi tiloja, jotka mahdollistavat sekä monipuoliset työskentelytavat, toistemme kohtaamisen että inspiroitumisen.   

On tärkeää, että saa tehdä asioita joilla on merkitystä. Yritysten menestyminen ja erityisesti suomalaisten yritysten kipailukyvykkyyden kehittäminen ovat lähellä sydäntäni. On upeaa saada tehdä töitä erilaisten ihmisten kanssa. Mitä enemmän vaikutuspiirissäsi on erilaisuutta, sitä todennäköisemmin asioihin löytyy luovia ja erilaisia ratkaisuja. Erilaisuus opettaa ja pakottaa haastamaan myös omia ajatusmalleja ja toimintatapoja. Riittävä määrä uudenlaisia haasteita pitää hereillä ja saa ylittämään itsensä. Toivon, että voin työni kautta edistää yritysten kykyä uudistua ja vastata paremmin tulevaisuuden haasteisiin.

Life is now - press play wink

Ympäristöministeriön työympäristökehittäminen ja uusien tilojen sisustussuunnittelu

Ympäristöministeriö muutti peruskorjattuihin tiloihin Helsingin ydinkeskustaan Aleksanterinkatu 7:ään. Suojellusta ja sokkeloisesta talosta kuoriutui remontissa valoisa ja moderni työympäristö, jossa uusi kohtaa arvokkaasti vanhan. Peruskorjauksen kantavana teemana oli toimitilojen energiatehokkuus, jolla ministeriö halusi vastata omaan sitoumukseensa ekologisen jalanjälkensä pienentämisestä. Muita keskeisiä tavoitteita olivat tilatehokkuuden kehittäminen ja uudenlaisia työn tekemisen tapoja tukevat toimitilat. Ministeriön työtilat ovat nyt pääosin monitilatoimistoa, jossa avotilassa olevien työpisteiden läheisyydessä on erikokoisia vetäytymis- ja kokoustiloja. Työtilojen valoisuuteen, viihtyvyyteen ja akustiikkaan kiinnitettiin erityistä huomiota. Koska siirtyminen huonetoimistosta monitilamuotoiseen työympäristöön oli merkittävä muutos, oli erityisen tärkeää osallistaa henkilöstö tilojen suunnitteluun, jotta loppukäyttäjien tarpeet saatiin huomioitua pitkin prosessia.

Sisustussuunnittelussa korostui kestävyys ja ekologisuus. Ympäristöministeriön toimialojen kautta löysimme helposti tematiikkaa sisustussuunnittelun väri- ja materiaalivalintoihin. Etenkin suojeltujen tilojen, kuten entisen pankkisalin, väri- ja materiaalivalinnat käytiin läpi tiiviissä yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa. Ympäristöministeriön linjauksen mukaisesti suunnitteluratkaisuissa otettiin huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja ekologisuus. Ministeriöllä oli iso repertuaari eri aikakausien kalusteita, mm. Aaltoa, Kukkapuroa, Tapiovaaraa ja Billnäsiä. Niitä hyödynnettiin yhteisissä tiloissa, auloissa, neuvottelutiloissa ja ylimmän kerroksen työkahvilassa. Lisäksi eri kerrosten taukotilat teemoitettiin kalusteaikakausien mukaisesti. Huonekaluja verhoiltiin ja uusittiin tarpeen mukaan.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen asiantuntijoiden kanssa. Lue laajempi kuvaus Projektiuutisten sivuilta: Ympäristöministeriö sai uudet toimitilat

Finnair Inflight Customer Service toimiston sisustussuunnittelu

Toukokuussa 2016 valmistuneet Finnair Inflight Customer Servicen toimistotilat jatkavat Finnairin lennonvalmistelutilojen uudistusta. Inflight Customer Servicen tiloissa lennonvalmistelutiloihin luotu raikas ja kodikas henki yhdistyy Finnairin pääkonttoriin HOTTiin luotuun klassisen linjakkaaseen ilmeeseen. Tilojen värimaailma on Finnairin brändin mukainen.

Muutoksessa henkilökunta siirtyi omista työhuoneista yhteiseen monitilatoimistoon, jolloin tila saatiin jaoteltua uudelleen ja siihen luotiin lisää kokous-, ryhmätyö- ja briefing-tiloja. Inflight Customer Servicen monitilatoimisto vyöhykkeistyy intensiivisistä vuorovaikutustiloista rauhallisempiin ja keskittymistä tukeviin alueisiin. Rento lounge ja henkilökunnan kahvila puolestaan kokoavat ihmiset yhteen.

Sivu 2/18
Edellinen   —Seuraava  
RSS