We design better spaces to work

{title}

Moderni monitilakampus Pariisissa

Atoksen uuden kampuksen myötä yrityksen kaikki toiminnot ovat yhdessä paikassa entisen yhdeksän erillisen rakennuksen sijaan. Uusi kampus on moderni motilaympäristö, jonka ratkaisuilla halutaan kannustaa innovatiivisuuteen. Muutoksen päätavoitteet olivat tilankäytön optimointi, uusien työnteon tapojen tukeminen sekä teknologian kehittäminen tukemaan entistä paremmin yhdessä tekemistä ja monipaikkaista työtä.