We design better spaces to work

{title}

Nunnu Kotilainen on uusi tiiminvetäjä!

Nunnu Kotilainen on Workspacen uusi tiiminvetäjä! Hän on toiminut tilasuunnittelun ja työympäristömuotoilun parissa pitkään. Ratkaisukeskeinen ja järjestelmällinen muotoilija katsoo työympäristöjä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Erityisen tärkeänä hän pitää sitä, että asiakas voi hyvin esteettisessä ja aidosti yrityksen arvojen mukaisissa tiloissa. "Hyvä työntekijäkokemus koostuu monesta pienestä palasesta. Halu kehittyä ja oppia uutta vuorovaikutusta lisäävässä tilassa luo hyvän pohjan onnistuneelle organisaatiokulttuurille.” Koulutusta Nunnulla on sisustussuunnittelun, palvelumuotoilun ja liiketalouden saralla.