We design better spaces to work

{title}

Työn ja Hyvinvoinnin TulosFoorumi uudistuu! Kymmenes johdon seminaari järjestetään to 11.5.2017

Työn ja Hyvinvoinnin TulosFoorumi sai uuden veturin alkuvuodesta, kun seminaarin liiketoiminta siirtyi Workspace Oylle. Seuraavan seminaarin ajankohdaksi on vahvistettu torstai 11.5.2017 klo 12-17.

Työn ja Hyvinvoinnin TulosFoorumi on järjestetty vuodesta 2012 lähtien jo yhdeksän kertaa. Seminaari on vakiinnuttanut paikkansa Suomen ylimmän johdon tapahtumana, joka keskittyy työn tuottavuuteen, työhyvinvointiin ja työelämän muutokseen. Viimeisen viiden vuoden aikana interaktiiviseen työhyvinvoinnin seminaariin on osallistunut yli 900 Suomen yritysjohtajaa, sekä yli 45 Suomen arvostetuinta puhujaa. Tapahtuman on mahdollistanut vuosien varrella yli 20 yhteistyökumppania.

TulosFoorumi kokoaa yhteen Suomen yritysmaailman päättäjät ja eturivin puhujat kymmenettä kertaa torstaina 11.5. keskustelemaan vuorovaikutuksesta merkityksellisemmän tulevaisuuden mahdollistajana, sekä Suomesta modernin johtamisen esimerkkimaana. Seminaari pureutuu syvällisesti uudistuvan työn mahdollisuuksiin ja haasteisiin, sekä ottaa kantaa siihen, mitä selviytyminen ja ennen kaikkea menestyminen tänä päivänä vaatii yksilöiltä ja organisaatiolta.

Toukokuun TulosFoorumin puhujakattaus on kovaa luokkaa. "Olemme erittäin iloisia tulevan tapahtumamme jo varmistuneista puhujista. Esko Kilven kaltaisen visionäärin saaminen mukaan on upea juttu, lisäksi mukana on yrityksiä kuten Hintsa Performance, Vincit ja Fira, jotka lähestyvät kukin omalla mielenkiintoisella kulmallaan työtä ja hyvinvointia", kuvailee Workspace Oy:n myyntijohtaja Tarja Paanola.

Tulevaisuudessa yritysten kilpailukyky riippuu entistä enemmän henkilöstön hyvinvoinnista ja tuloksellisuudesta. Digitalisaatio ja lisääntynyt asiantuntijatyö vaativat uusia tapoja varmistaa henkilöstön työkyky ja tuottavuus. Työympäristön näkökulmasta digitaalisuus avaa kokonaan uuden mahdollisuuden tehokkaampaan ja joustavampaan resurssien käyttöön yrityksissä, joka puolestaan lisää yrityksen tulosta. Työnteon mobilisointi ja paikkariippumattomaton sujuva  vuorovaikutus muuttaa käsityksemme työnteosta. Muutoksen seurauksena myös johtamisen merkitys kasvaa. Myös Workspace Oy tunnistaa markkinoiden tarpeen työhyvinvointia kohtaan, sekä vuorovaikutuksen merkityksen digitaalisen menestyksen mahdollistajana: ”Yli kymmenen vuotta olemme ottaneet konsultointi- ja suunnitteluprojekteissamme kantaa yritysten henkilöstön hyvinvointiin ja yritysten tuottavuuden kehittämiseen. Tuntui todella luontevalta tarttua haasteeseen ja lähteä luotsaamaan kiitettyä ja hyvin hoidettua seminaaria”, Paanola sanoo. ”Hyvinvointi on holistinen käsite ja sitä tulee myös tarkastella hiukan laajemmin. Hyvinvoiva työntekijä on yrityksen etu ja hyvinvoinnin monipuoliseen kehittämiseen kannattaa ehdottomasti panostaa”, toteaa Paanola ja jatkaa ”Tulevaisuuden työ on yhä suuremmassa määrin virtuaalista ja yrityksiltä, johtajilta ja työntekijöiltä vaaditaan uusia taitoja. Digitaalisessa ympäristössä johtamisen ja vuorovaikutustilanteiden merkitys korostuu.”

Työn ja hyvinvoinnin TulosFoorumi 11.05.2017 klo 12.00 - 17.00  Helsingissä. Seminaarin järjestää Workspace Oy yhteistyökumppaneinaan Vitra, Firstbeat, Oivauni, HR viesti ja EHYT Ry. Aiemmissa yhdeksässä tilaisuudessa on käsitelty mm. johtamista, digitaalista työtä, muuttuvaa työympäristöä ja tuottavuuden mittaamista. Kuhunkin tilaisuuteen on osallistunut noin 100 Suomen yritysmaailman korkeinta päättäjää.

Lisätietoja:

Tarja Paanola, Workspace Oy, 050-376 1269 / tarja.paanola@workspace.fi

Karoliina Kanerva, Workspace Oy, 044-315 8652 / karoliina.kanerva@workspace.fi